Navigace:

SLOVNÍK

[ -a - b - c - č - d - ď - e - f - g - h - ch - i - j - k - l - m - n - ň - o - p - q - r - ř - s - š - t - ť - u - v - w - x - y - z - ž - ]

Fotochemický smog

Znečištění ovzduší typické pro městské oblasti v letním období, je označován také jako smog losangeleského typu. Fotochemický smog je tvořen nejen látkami primárními, které jsou produkovány zdroji (např. oxidy dusíku z dopravy), ale i látkami sekundárními, které v ovzduší vznikají za spolupůsobení slunečního záření (ozon).

Patička: