Navigace:

SLOVNÍK

[ -a - b - c - č - d - ď - e - f - g - h - ch - i - j - k - l - m - n - ň - o - p - q - r - ř - s - š - t - ť - u - v - w - x - y - z - ž - ]

Amoniak

Amoniak, lidově čpavek. Bezbarvý velmi štiplavý plyn – toxická, nebezpečná látka zásadité povahy. Při vdechování poškozuje sliznici. Je lehčí než vzduch, snadno se rozpouští ve vodě a vzniká tzv. čpavková voda. Při vyšších koncentracích způsobuje ve vodě např. otravy ryb. Amoniakální dusík (NH4+, NH3) je primárním produktem rozkladu dusíkatých látek živočišného a rostlinného původu. Proto antropogenním zdrojem amoniakálního dusíku organického původu jsou především vody splaškové a odpady ze zemědělských výrob. Značné množství amoniakálního dusíku je obsaženo v průmyslových odpadních vodách z tepelného zpracování uhlí a z galvanického pokovování, kde se amonné soli přidávají do některých pokovovacích lázní. Dalším zdrojem jsou odpadní vody chemického průmyslu.

Významné zdroje – výroba:

 • Chemický průmysl – výroba čpavku katalytickým spalováním dusíku v proudu vodíku (1 podnik).
 • Dobývání hnědého uhlí – výroba karbochemických produktů z plynu (1 podnik).
 • Dobývání černého uhlí – zpracování fenol-čpavkových vod a plynu z koksování uhlí (2 podniky).


 • Významné zdroje – použití:

 • Chemický průmysl – výroba HCN3, výroba kyseliny dusičné, dusíkatých hnojiv a dalších organických a anorganických sloučenin (9 významných podniků).
 • Výroba uranového koncentrátu.
 • Výroba tepelné izolace.
 • Používání čpavku jako náplně chladicích systémů.
 • Textilní a kožedělný průmysl (barvení).
 • Povrchové úpravy kovů, skla.

 • Patička: