Navigace:

SLOVNÍK

[ -a - b - c - č - d - ď - e - f - g - h - ch - i - j - k - l - m - n - ň - o - p - q - r - ř - s - š - t - ť - u - v - w - x - y - z - ž - ]

Metan

Nejjednodušší uhlovodík (viz Uhlovodíky) tvořený jedním atomem uhlíku a čtyřmi atomy vodíku. Patří do skupiny alifatických uhlovodíků nazvaných alkany. Metan tvoří základní součást zemního plynu a bioplynu. Je hořlavý a může být používán k pohonu vozidel.

Patička: