Navigace:

SLOVNÍK

[ -a - b - c - č - d - ď - e - f - g - h - ch - i - j - k - l - m - n - ň - o - p - q - r - ř - s - š - t - ť - u - v - w - x - y - z - ž - ]

Polyaromatické uhlovodíky (PAU, PAH)

Označení pro skupinu přibližně sto látek, které jsou tvořeny dvěma a více benzenovými jádry a nemají žádné heteroatomy ani substituenty. Vznikají při nedokonalém spalování materiálů obsahujících uhlík, při výrobě koksu a při nakládání s dehty a asfalty. Vznikají například i kouřením cigaret. Jsou toxické, mohou způsobovat rakovinu a ohrožují zdravý vývoj plodu. Do skupiny PAU náleží například následující látky: naftalen, fenantren, anthracen, pyren, benz(a)antracen, chrysen či benzo(a)pyren, který pochází ze spalování paliv a představuje nebezpečnou znečišťující látku ovzduší.

Patička: