Navigace:

SLOVNÍK

[ -a - b - c - č - d - ď - e - f - g - h - ch - i - j - k - l - m - n - ň - o - p - q - r - ř - s - š - t - ť - u - v - w - x - y - z - ž - ]

Adsorbent

Látka, která je schopná na svůj povrch vázat molekuly jiných látek z plynů nebo z roztoků. Adsorbenty jsou látky s velkým povrchem, proto bývají pórovité nebo hodně jemně mleté. Přírodní adsorbenty jsou například zeolity, hlinky či saze. Mezi umělé adsorbenty řadíme aktivní uhlí, silikagel, oxid hlinitý nebo porézní sklo.

Patička: