Navigace:

SLOVNÍK

[ -a - b - c - č - d - ď - e - f - g - h - ch - i - j - k - l - m - n - ň - o - p - q - r - ř - s - š - t - ť - u - v - w - x - y - z - ž - ]

Bentonit

Jílovitá hornina, která má velmi dobrou sorpční vlastnost, vysokou schopnost výměny kationtů. Je to plastická hornina s vlastnostmi, které jí umožňují bobtnat. Chemické i minerální složení horniny je velmi proměnlivé a závislé na vzniku ložiska. Nejvýznamnější částí horniny je Montmorillonit. Využívá se ve slévárenství, keramickém průmyslu, stavebnictví, chemickém i potravinářském průmyslu, při čištění odpadních vod, jako těsnící materiál při stavbě skládek nebezpečného nebo i dokonce radioaktivního odpadu anebo také jako těsnící vrstva při stavbě rybníků.

Patička: