Navigace:

SLOVNÍK

[ -a - b - c - č - d - ď - e - f - g - h - ch - i - j - k - l - m - n - ň - o - p - q - r - ř - s - š - t - ť - u - v - w - x - y - z - ž - ]

Biodiverzita

Biologická rozmanitost, tj. pestrost. Biodiverzita může být druhová, vyjadřující počet živočišných a rostlinných druhů žijících na určitém území a rozmanitost ekosystémová, která popisuje pestrost (diverzitu) území. Je definována jako rozmanitost života ve všech jeho formách, úrovních a kombinacích. Ekosystém s větší biodiverzitou lépe odolává vnějším vlivům. Je považována za základní vlastnost života. Ochrana biodiverzity je předmětem mezinárodní Úmluvy o biologické rozmanitosti.
Více informací na www...

Patička: