Navigace:

SLOVNÍK

[ -a - b - c - č - d - ď - e - f - g - h - ch - i - j - k - l - m - n - ň - o - p - q - r - ř - s - š - t - ť - u - v - w - x - y - z - ž - ]

Ekologická stopa

Velikost plochy Země, kterou určitá jednotka (občan, stát, komunita, apod.) z přírody odebírá a do přírody ukládá při uspokojování svých potřeb. Jednotka v sobě obsahuje vše od produkce zdrojů, získání potravy, dopravu či uložení odpadů. Ekologická plocha se počítá stanoveným jednotným způsobem a považuje se za jeden z indikátorů udržitelného rozvoje.

Patička: