Navigace:

SLOVNÍK

[ -a - b - c - č - d - ď - e - f - g - h - ch - i - j - k - l - m - n - ň - o - p - q - r - ř - s - š - t - ť - u - v - w - x - y - z - ž - ]

HCB (HexaChlorBenzen)

Chlorovaný aromatický uhlovodík užívaný převážně jako pesticid. Pro životní prostředí je velmi nebezpečný, protože v něm dlouho setrvává a kumuluje se v tělech živočichů stojících na vrcholu potravního řetězce. U některých lidí zvyšuje riziko onemocnění rakovinou (karcinogen). Ohrožuje vývoje plodu v těle matky, dráždí dýchací cesty a kůži, poškozuje játra, ledviny a štítnou žlázu. Narušuje funkce centrálního nervového systému (CNS). Mezinárodně je regulován Stockholmskou úmluvou a tzv. POPs protokolem k Mezinárodní úmluvě o znečištění ovzduší přesahujícím státní hranice (LRTAP).

Patička: