Navigace:

SLOVNÍK

[ -a - b - c - č - d - ď - e - f - g - h - ch - i - j - k - l - m - n - ň - o - p - q - r - ř - s - š - t - ť - u - v - w - x - y - z - ž - ]

Humus

Soubor organických látek rostlinného a živočišného původu nahromaděných v půdě v různém stupni rozkladu. Vzniká chemickými a biologickými procesy z odumřelé biomasy. Je nezastupitelnou podmínkou přirozené úrodnosti půd a představuje jejich nejúrodnější část. Přeměna organických látek v humus se nazývá humifikace.

Patička: