Navigace:

SLOVNÍK

[ -a - b - c - č - d - ď - e - f - g - h - ch - i - j - k - l - m - n - ň - o - p - q - r - ř - s - š - t - ť - u - v - w - x - y - z - ž - ]

Metanizace

Bakteriální produkce metanu (viz metan) vyskytující se v přirozeném anaerobním prostředí. V průběhu metanizace probíhá nejprve rozklad (hydrolýza) vysokomolekulárních látek přítomných v kalu působením bakterií, které produkují enzymy. Konečnými produkty hydrolýzy jsou monosacharidy (jednoduché cukry), glycerin, vyšší kyseliny a aminokyseliny. Následuje další rozklad, který vede převážně ke vzniku nižších kyselin a alkoholů. Tato část metanizace se nazývá kyselé kvašení. Produkty kyselého kvašení jsou transformovány metanovými bakteriemi především na metan a oxid uhličitý. Tvoří se tzv. kalový plyn (bioplyn).

Patička: