Navigace:

SLOVNÍK

[ -a - b - c - č - d - ď - e - f - g - h - ch - i - j - k - l - m - n - ň - o - p - q - r - ř - s - š - t - ť - u - v - w - x - y - z - ž - ]

Perzistentní organické látky

(Anglická zkratka POPs, Persistent Organic Pollutants) látky dlouhodobě setrvávající v prostředí, jako jsou např. různé dioxiny, aldrin, DDT či polychlorované bifenyly (PCB). Vznikají např. při výrobě různých pesticidů, plastů a dalších chemických produktů. Pro lidské zdraví i ostatní živočichy představují vážný problém. V již velice malých dávkách způsobují hormonální poruchy a ohrožují reprodukční funkce (například negativně ovlivňují mužskou plodnost). Mají na svědomí poškození imunitního systému a některé z nich způsobují rakovinu.

Patička: