Navigace:

SLOVNÍK

[ -a - b - c - č - d - ď - e - f - g - h - ch - i - j - k - l - m - n - ň - o - p - q - r - ř - s - š - t - ť - u - v - w - x - y - z - ž - ]

Polychlorované dibenzodioxiny a dibenzofurany (PCDD/PCDF)

Nebezpečné perzistentní organické látky. Jsou to chemické sloučeniny obsahující ve svých molekulách atomy uhlíku, vodíku, kyslíku a chloru. Některé z těchto látek mohou být vysoce toxické. Vznikají při nekontrolovaném hoření různých materiálů (např. v průmyslu, při spalování paliv v motorových vozidlech, při spalování odpadů, při sopečných erupcích, lesních požárech apod.).
Více informací na www...

Patička: