Navigace:

SLOVNÍK

[ -a - b - c - č - d - ď - e - f - g - h - ch - i - j - k - l - m - n - ň - o - p - q - r - ř - s - š - t - ť - u - v - w - x - y - z - ž - ]

Polyvinylchlorid

Polyvinylchlorid (PVC) je třetí nejpoužívanější umělou hmotou na Zemi, hned po polyetylenu (PE) a polypropylenu (PP). Výrobu polyvinylchloridu doprovází vznik nebezpečných dioxinů, které patří mezi rizikové toxické látky. Při výrobě může do prostředí uniknout jedovatý chlór (havárie ve Spolaně). Přibližně polovina z celosvětově vyráběného množství PVC se používá ve stavebnictví. Díky svým vlastnostem tak PVC dnes v masovém měřítku nahrazuje tradiční stavební materiály jako dřevo, beton či hlínu a textilní materiály. Výrazné obavy vzbuzují vlivy PVC na životní prostředí a lidské zdraví. Nebezpečné je zejména ve své měkčené formě, kdy obsahuje vysoké množství značně toxických ftalátů. PVC je také velmi obtížně recyklovatelné, proto, dochází-li k odstraňování odpadů obsahujících PVC (a tedy i chlór) spalováním, vznikají nebezpečné látky jako chlorovodík, hexachlorbenzen, polychlorované bifenyly, furany a dioxiny. Ty jsou toxické, většinou karcinogenní a narušují funkci endokrinního systému.

Patička: