Navigace:

SLOVNÍK

[ -a - b - c - č - d - ď - e - f - g - h - ch - i - j - k - l - m - n - ň - o - p - q - r - ř - s - š - t - ť - u - v - w - x - y - z - ž - ]

Desertifikace

Prostorové rozšíření pouštních a polopouštních poměrů vlivem lidské činnosti. V posledních letech se stává problémem i v Evropě. Problémem rozšiřování pouští se zabývá Úmluva OSN o boji proti desertifikaci v zemích postižených velkým suchem, zvláště v Africe. Úmluva má napomoci ke zlepšení obnovy, ochrany a udržitelného využívání půdy a vodních zdrojů a přispět k zachování biologické rozmanitosti. V současné době má úmluva 191 smluvních stran.
Více informací na www...

Patička: