Navigace:

SLOVNÍK

[ -a - b - c - č - d - ď - e - f - g - h - ch - i - j - k - l - m - n - ň - o - p - q - r - ř - s - š - t - ť - u - v - w - x - y - z - ž - ]

Pyrolýza

Termický rozklad organických materiálů za nepřístupu vzduchu. Podstatou pyrolýzy je tepelné štěpení materiálu až na stálé nízkomolekulární produkty a tuhý zbytek (pyrolyzní koks). Z technologického hlediska lze pyrolýzní procesy dále rozdělit dle dosahované teploty na: 1. nízkoteplotní (< 500 °C), 2. středněteplotní (500-800 °C), 3. vysokoteplotní (> 800 °C).

Patička: