Navigace:

SLOVNÍK

[ -a - b - c - č - d - ď - e - f - g - h - ch - i - j - k - l - m - n - ň - o - p - q - r - ř - s - š - t - ť - u - v - w - x - y - z - ž - ]

Rozkladači (destruenti, reducenti)

Získávají energii a živiny rozkladem odumřelých organických látek. Patří sem saprofágové z půdní fauny, saprotrofní mikroorganismy a houby. Tato skupina je v půdě velmi početná a její činností jsou uváděny do koloběhu prvky, které byly uvolněny při rozkladu organické hmoty.

Patička: