Navigace:

SLOVNÍK

[ -a - b - c - č - d - ď - e - f - g - h - ch - i - j - k - l - m - n - ň - o - p - q - r - ř - s - š - t - ť - u - v - w - x - y - z - ž - ]

Staré ekologické zátěže

Místa postižená závažnou kontaminací horninového prostředí, půdy, podzemních nebo povrchových vod, k jejichž vzniku došlo v minulosti nevhodným nakládáním s nebezpečnými látkami (např. ropné látky, pesticidy, PCB, chlorované a aromatické uhlovodíky, těžké kovy apod.). Zjištěnou kontaminaci lze považovat za starou ekologickou zátěž pouze v případě, že původce kontaminace neexistuje nebo není znám. Může se jednat o kontaminované zeminy, staré sklady nebezpečných látek, černé skládky apod.

Patička: