Navigace:

SLOVNÍK

[ -a - b - c - č - d - ď - e - f - g - h - ch - i - j - k - l - m - n - ň - o - p - q - r - ř - s - š - t - ť - u - v - w - x - y - z - ž - ]

Těleso skládky

Prostor pro uložení odpadu. Aby vody z odpadu neprosakovaly a nedostaly se tak do povrchových nebo podzemních vod, musí být těleso skládky utěsněno a skládkové vody odvedeny drenážním systémem. K těsnění skládky slouží několik vrstev, které se liší podle druhu skládky. Těsnění skládky zpravidla obsahuje vrstvu zhutněného jílovitého materiálu, ta je pokryta vysokohustotní polyethylenovou fólií, na níž je položena geotextilie (viz geotextilie). Na geotextilii je položena drenážní vrstva štěrku. Na tu se pak kupí a zhutňuje odpad.

Patička: