Navigace:

SLOVNÍK

[ -a - b - c - č - d - ď - e - f - g - h - ch - i - j - k - l - m - n - ň - o - p - q - r - ř - s - š - t - ť - u - v - w - x - y - z - ž - ]

Živec

Zástupce skupiny horninotvorných minerálů z oddělení tektosilikátů. Tvoří až 60 % zemské kůry. Živce se dělí podle chemického složení na: a) sodno-draselné živce čili alkalické živce, b) sodno-vápenaté živce čili plagioklasy, c) draselno-barnaté živce.

Patička: