Navigace:

SLOVNÍK

[ -a - b - c - č - d - ď - e - f - g - h - ch - i - j - k - l - m - n - ň - o - p - q - r - ř - s - š - t - ť - u - v - w - x - y - z - ž - ]

Životní cyklus

Životní cyklus je biologický pojem, který představuje popis života (resp. stadií) organismu počínaje jeho zrozením a konče reprodukcí a vznikem nového organismu. Může mít mnoho podob a různé stupně složitosti. Slovo bylo v moderní době převzato i mnoha dalšími vědami a obory, takže dnes se můžeme setkat například s pojmem životní cyklus rodiny, životní cyklus produktu atd. Cyklus je odvozeno od latinského slova cyklos, což v překladu znamená kruh nebo koloběh. Životní cyklus produktu zahrnuje fáze těžby surovin, výrobu, používání a odstranění v podobě odpadu (tzv. „od kolébky po hrob“). V některých případech lze popsat jen fáze až do opuštění bran výrobního závodu (tzv. „od kolébky k bráně“), protože v dalších fázích se osud výrobku může velmi lišit.

Patička: