Navigace:

SLOVNÍK

[ -a - b - c - č - d - ď - e - f - g - h - ch - i - j - k - l - m - n - ň - o - p - q - r - ř - s - š - t - ť - u - v - w - x - y - z - ž - ]

Eroze půdy

Postupné rozrušování půdy a přenos jejích částic na jiná místa. Eroze půdy se dělí podle různých hledisek, podle:
 • činitele (faktoru),
 • formy,
 • intenzity,
 • škodlivosti eroze.

  Podle činitele, který vznik eroze způsobuje a který určuje její průběh, se rozlišuje:
 • 1. vodní eroze,
 • 2. větrná eroze,
 • 3. ledovcová eroze,
 • 4. zemní eroze,
 • 5. sněhová eroze,
 • 6. abraze,
 • 7. eroze říční,
 • 8. antropogenní eroze.

  Uvedené druhy eroze se mohou vyskytovat buď samostatně nebo ve vzájemných kombinacích. Podle toho jsou vznik, průběh, intenzita, forma a škodlivost erozních procesů různé. V podmínkách zemědělské výroby se vyskytuje a způsobuje největší škody vodní a větrná eroze, obě ovlivněné a často zesílené činností člověka (antropogenní činností).

 • Patička: