Navigace:

Test

Otázka 1/10

Komorní hůrka je u města

Otázka 2/10

Účinnější obdělávání půdy umožnil vynález

Otázka 3/10

Kdy vznikaly v krajině neobnovitelné zdroje energie?

Otázka 4/10

Kde se nachází nejslavnější národní park Serengetti?

Otázka 5/10

Co je hlušina?

Otázka 6/10

Co je ruda?

Otázka 7/10

Které plyny přispívají k vytváření "ozonové díry"?

Otázka 8/10

Kde a kdy vznikl první NP na světě?

Otázka 9/10

Velmi agresivní, do ČR zavlečená rostlina, která dorůstá až 5 m výšky a způsobuje u lidí poškození pokožky, se nazývá

Otázka 10/10

Největší vliv na formování naší květeny mělo období

nahoru

Patička: