Navigace:

Test

Otázka 1/10

Co je monokultura?

Otázka 2/10

Konvenční zemědělství znamená

Otázka 3/10

Co jsou potravinářská aditiva ("Éčka") a proč se přidávají do potravin a nápojů?

Otázka 4/10

Různě široký pás krajiny lemující tok a komunikující s ním podzemní vodou se nazývá

Otázka 5/10

Velkoplošná chráněná území, která jsou zahrnuta do světové sítě chráněných území mají název

Otázka 6/10

U Vlašimi se nachází

Otázka 7/10

Účinnější obdělávání půdy umožnil vynález

Otázka 8/10

Které plyny přispívají k vytváření "ozonové díry"?

Otázka 9/10

K čemu se zavázal Kjótský protokol?

Otázka 10/10

Třeboňsko je charakteristické velkým počtem

nahoru

Patička: