Navigace:

Test

Otázka 1/50

Pevninský ledovec

Otázka 2/50

Mezi konzumenty II. řádu patří

Otázka 3/50

Sukcese je

Otázka 4/50

Lesy na našem území

Otázka 5/50

Meandry

Otázka 6/50

Člověk prošel během evoluce dlouhým vývojem zahrnujícím především hominizaci a sapientaci. Které procesy jsou typické pro hominizaci?

Otázka 7/50

Člověk prošel během evoluce dlouhým vývojem zahrnujícím především hominizaci a následnou sapientaci. Které procesy jsou typické pro sapientaci?

Otázka 8/50

V České republice je

Otázka 9/50

Mezi tzv. biogenní prvky patří

Otázka 10/50

Co je úhorové zemědělství?

nahoru  

Otázka 11/50

Mezi negativní vlivy monokulturního hospodaření patří

Otázka 12/50

Jakým způsobem konvenční zemědělství poškozuje přírodu?

Otázka 13/50

Eutrofizace vod způsobuje

Otázka 14/50

Biopotraviny jsou k dostání

Otázka 15/50

Co platí pro monokultury?

Otázka 16/50

Co vystihuje konvenční zemědělství?

Otázka 17/50

Co vystihuje ekologické zemědělství?

Otázka 18/50

Tzv. „éčka“ označují

Otázka 19/50

Boreální jehličnatý les můžeme jinak nazvat jako

Otázka 20/50

Vyberte tvrzení, která vystihují přírodní krajinu:

nahoru  

Otázka 21/50

Mezi abiotické složky krajiny NEpatří

Otázka 22/50

Mezi biocenózu lesa mírného pásu NEpatří

Otázka 23/50

Mezi obnovitelné přírodní zdroje patří

Otázka 24/50

Z hlediska cestovního ruchu postrádáme v našich krajinách

Otázka 25/50

Urbanizace omezila v krajinách

Otázka 26/50

Umělé zavlažování v krajině se podílí na

Otázka 27/50

Vyberte státy, pro které je typická přírodní krajina TUNDRA:

Otázka 28/50

Vyberte státy, pro které je typická přírodní krajina STEP:

Otázka 29/50

Vyberte státy, pro které je typická přírodní krajina SAVANA:

Otázka 30/50

Vyberte státy, pro které je typická přírodní krajina POUŠŤ:

nahoru  

Otázka 31/50

Které geologické děje utvářející krajinu patří mezi vnější činitele?

Otázka 32/50

Které pojmy souvisí se zemětřesením?

Otázka 33/50

Které pojmy souvisí se sopečnou činností?

Otázka 34/50

Krajina se mění činností řeky tím víc, čím větší je

Otázka 35/50

Mezi výhody stavění hydroelektráren v krajině patří

Otázka 36/50

O ledovcích v krajině víme, že

Otázka 37/50

Pouštní krajinu modeluje vítr pomocí dun, o kterých lze říci, že

Otázka 38/50

Která tvrzení platí pro pouštní krajinu dneška?

Otázka 39/50

Hlavní fosilní suroviny pro výrobu organických sloučenin jsou

Otázka 40/50

Jaké chemické složení má ropa?

nahoru  

Otázka 41/50

Petrochemie jako průmyslové odvětví se zabývá

Otázka 42/50

Mezi neobnovitelné zdroje energie patří

Otázka 43/50

Mezi obnovitelné zdroje energie patří

Otázka 44/50

Které z uvedených mezinárodních úmluv se týkají ochrany přírody a krajiny?

Otázka 45/50

Do přírodní části krajinné sféry patří

Otázka 46/50

Do přírodní části krajinné sféry patří

Otázka 47/50

Do společenskohospodářské části krajinné sféry patří

Otázka 48/50

Mezi příklady kulturní krajiny patří

Otázka 49/50

Sopečná činnost

Otázka 50/50

V době meziledové

nahoru  
nahoru

Patička: