Navigace:

Test

Otázka 1/10

Zkuste k sobě přiřadit látky a pH:

Akyselina sírová 10,9
Bkyselina octová 22,5
Cpomerančová šťáva 34,4
Ddéšť 45,6

Otázka 2/10

Jaká je přibližně průměrná spotřeba vody v domácnosti na obyvatele?

AUSA 1120 litrů na den
BVyspělé západoevropské země 210 litrů na den
CČeská republika 3300 litrů na den
DZemě třetího světa 4150 - 200 litrů na den

Otázka 3/10

Přiřaďte uvedenou salinitu v promilech k uvedeným vodním plochám:

AMrtvé moře 1300 - 400
BAralské jezero 20,12
CŽluté moře 332
DBajkal 457

Otázka 4/10

Ze kterého města se bez použití průplavů dostanete po vodě do uvedeného moře?

AHradec Králové 1Severní moře
BOlomouc 2Černé moře
COstrava 3Baltské moře

Otázka 5/10

K daným ekologickým skupinám rostlin přiřaďte odpovídající stanoviště:

Aacidofyty 1"středně" vlhká stanoviště
Bmezofyty 2kyselé půdy
Cnitrofyty 3stanoviště s nadbytkem dusíku

Otázka 6/10

K daným ekologickým skupinám rostlin přiřaďte odpovídající stanoviště:

Axerofyty 1vodní stanoviště
Bhygrofyty 2suchá stanoviště
Chydrofyty 3zbahnělé půdy

Otázka 7/10

Příznaky dehydratace (přiřaďte ke ztrátě daného množství tekutiny odpovídající příznaky):

A0,5 - 1 l 1pokles tlaku při rychlém povstání - závrať, bolest hlavy, zrychlený puls
B1 - 2 l 2trvale zrychlený puls, nízké napětí kůže, minimální močení
C2 - 4 l 3žízeň, suché sliznice (rty), snížená tvorba moči (koncentrovaná moč tmavé barvy)
D4 - 10 l 4nic nebo mírná žízeň
Enad 10 litrů 5zástava močení, smrt

Otázka 8/10

Pro vodu platí:

Ateplota varu 1100 °C
Bteplota tání 2374 °C
Ckritická teplota 30 °C

Otázka 9/10

Přiřaďte k povodí řeky odpovídající úmoří:

Apovodí Labe 1Černé moře
Bpovodí Odry 2Baltské moře
Cpovodí Moravy 3Severní moře

Otázka 10/10

Seřaďte oceány podle velikosti:

ATichý oceán 1rozloha 73 427 000 km2
BAtlantský oceán 2rozloha 14 056 000 km2
CIndický oceán 3rozloha 94 243 000 km2
DSeverní ledový oceán 4rozloha 166 240 000 km2
nahoru

Patička: