Navigace:

Test

Otázka 1/10

Zkuste k sobě přiřadit látky a pH:

Akyselina sírová 12,5
Bkyselina octová 24,4
Cpomerančová šťáva 35,6
Ddéšť 40,9

Otázka 2/10

Přiřaďte do dvojic chemické látky a jevy s nimi spojené:

Aacidifikace 1ionty vápníku a hořčíku
Beutrofizace 2dusík a fosfor
Ctvrdost vody 3oxidy dusíku a síry

Otázka 3/10

Přiřaďte typ elektrárny k danému názvu:

ADlouhé stráně 1vodní elektrárna
BTušimice 2přečerpávací elektrárna
CVranov 3tepelná (na fosilní paliva)

Otázka 4/10

Seřaďte uvedené kontinenty dle jejich podílu na světovém odtoku:

AAsie 11
BSeverní a Střední Amerika 22
CEvropa 34
DAustrálie 43

Otázka 5/10

Ze kterého města se bez použití průplavů dostanete po vodě uvedeného moře?

AČeský Krumlov 1Baltské moře
BVsetín 2Černé moře
CFrýdek Místek 3Severní moře

Otázka 6/10

K daným ekologickým skupinám rostlin přiřaďte odpovídající stanoviště:

Aacidofyty 1"středně" vlhká stanoviště
Bmezofyty 2kyselé půdy
Cnitrofyty 3stanoviště s nadbytkem dusíku

Otázka 7/10

K daným ekologickým skupinám rostlin přiřaďte odpovídající stanoviště:

Axerofyty 1suchá stanoviště
Bhygrofyty 2zbahnělé půdy
Chydrofyty 3vodní stanoviště

Otázka 8/10

Příznaky dehydratace (přiřaďte ke ztrátě daného množství tekutiny odpovídající příznaky):

A0,5 - 1 l 1žízeň, suché sliznice (rty), snížená tvorba moči (koncentrovaná moč tmavé barvy)
B1 - 2 l 2trvale zrychlený puls, nízké napětí kůže, minimální močení
C2 - 4 l 3pokles tlaku při rychlém povstání - závrať, bolest hlavy, zrychlený puls
D4 - 10 l 4nic nebo mírná žízeň
Enad 10 litrů 5zástava močení, smrt

Otázka 9/10

Existuje deset základních druhů oblaků, které lze v troposféře pozorovat. Znáte jejich české ekvivalenty?

ACirrus 1bouřkový oblak
BCumulonimbus 2dešťová sloha
CNimbostratus 3řasa

Otázka 10/10

Odhadněte, kolik vody může naráz vypít velbloud, kočka a kůň:

Avelbloud 1130 litrů
Bkočka 2600 ml
Ckůň 325 litrů
nahoru

Patička: