Navigace:

Test

Otázka 1/10

Přiřaďte k jednotlivým geologickým obdobím významné procesy, které v nich na území Evropy probíhaly:

Aprvohory 1vrásnění Hercynské a Kaledonské
Bdruhohory 2vznik Alpské soustavy
Ctřetihory 3eroze a denudace
Dčtvrtohory 4střídaní dob ledových a meziledových

Otázka 2/10

Přiřaďte následující biomy k zemím, ve kterých převládají:

Aprales 1Jižní Korea
Blistnatý les 2Čad
Csavana 3Nikaragua
Dpouště a polopouště 4Omán

Otázka 3/10

Co spolu souvisí?

Avysoký obsah dusíku a fosforu 1eutrofizace vod
Bšpatně utěsněný septik 2bakteriální znečištění vod
Csplach dešťové vody z polí 3vysoký obsah dusičnanů ve vodě

Otázka 4/10

Správně přiřaďte:

Aurbanizovaná krajina 1zadrží mnoho dešťové vody
Bsmrčiny 2zadrží velmi málo dešťové vody
Csmíšený les 3nezadrží skoro žádnou dešťovou vodu

Otázka 5/10

Správně přiřaďte:

Asaprofyté 1jsou organizmy žijící na tělech svých hostitelů
Bendoparazité 2jsou organizmy živící se rozkladem zbytků těl jiných organizmů
Cektoparazité 3využívají hostitele jen částečně, neberou mu živiny, ale jen některé látky
Dhemiparazité 4jsou organizmy žijící uvnitř svého hostitele

Otázka 6/10

Dané živočichy přiřaďte do správné oblasti:

Apakůň žíhaný 1Amazonský prales
Bvaran obrovský 2Antarktida
Cplejtvák obrovský 3savana Afriky
Dlenochod tříprstý 4buš Austrálie

Otázka 7/10

Přiřaďte k sobě odpovídající pojmy:

Ahorní tok řeky 1vymílání koryta
Bstřední tok řeky 2přemísťování kusů hornin
Cdolní tok řeky 3usazování naplavenin

Otázka 8/10

Správně přiřaďte charakteristiku vztahů mezi organismy k daným pojmům:

Akonkurence 1oboustranně výhodné soužití
Bkořistnictví 2v tomto vztahu vystupuje predátor a kořist; jako vítěz vyjde z tohoto vztahu predátor, který kořist napadá a zabíjí
Cparazitismus 3znamená typ vztahu, kdy dva nebo více druhů mezi sebou „bojují“ o stanovištní podmínky, úkryt nebo potravu atd.
Dsymbióza 4je vztah dvou organismů, z něhož jeden organismus (parazit čili cizopasník) má zisk a druhý na něj doplácí (hostitel)

Otázka 9/10

Odhadněte počet druhů živočichů v České republice:

Asavci 181 druhů
Bptáci 211 druhů
Cplazi 3199 druhů
Dobojživelníci 459 druhů
Eryby 521 druhů

Otázka 10/10

Zařaďte uvedené abiotické faktory do odpovídajících skupin:

Aklimatické faktory 1orientace svahu, reliéf
Bedafické faktory 2obsah živin v půdě, pH půdy
Ctopografické faktory 3srážky, světlo, teplo
nahoru

Patička: