Navigace:

Test

Otázka 1/10

Co spolu souvisí?

Avysoký obsah dusíku a fosforu 1bakteriální znečištění vod
Bšpatně utěsněný septik 2vysoký obsah dusičnanů ve vodě
Csplach dešťové vody z polí 3eutrofizace vod

Otázka 2/10

Správně přiřaďte:

Aurbanizovaná krajina 1zadrží mnoho dešťové vody
Bsmrčiny 2nezadrží skoro žádnou dešťovou vodu
Csmíšený les 3zadrží velmi málo dešťové vody

Otázka 3/10

Správně přiřaďte:

Asaprofyté 1jsou organizmy živící se rozkladem zbytků těl jiných organizmů
Bendoparazité 2jsou organizmy žijící uvnitř svého hostitele
Cektoparazité 3využívají hostitele jen částečně, neberou mu živiny, ale jen některé látky
Dhemiparazité 4jsou organizmy žijící na tělech svých hostitelů

Otázka 4/10

Dané živočichy přiřaďte do správné oblasti:

Apakůň žíhaný 1Amazonský prales
Bvaran obrovský 2buš Austrálie
Cplejtvák obrovský 3Antarktida
Dlenochod tříprstý 4savana Afriky

Otázka 5/10

K daným jevům v krajině přiřaďte související pojmy:

Avulkanická činnost 1magma
Bledovcová činnost 2morény
Cpůsobení zemské přitažlivosti 3kamenná moře
Dvrásnění 4příkopové propadliny
Eeolická činnost 5barchany, duny

Otázka 6/10

Které geologické děje modelující ráz krajiny patří mezi vnější a které mezi vnitřní?

Avnitřní geologické děje 1činnost větru
Bvnější geologické děje 2zemská gravitace
Cvnější geologické děje 3zemětřesení
Dvnější geologické děje 4činnost tekoucích vod

Otázka 7/10

Zařaďte správně do skupin tyto rostliny:

Adivizna velkokvětá 1plevelná rostlina
Bkonvalinka vonná 2léčivá rostlina
Crmen rolní 3jedovatá rostlina

Otázka 8/10

Odhadněte počet druhů živočichů v České republice:

Asavci 1199 druhů
Bptáci 211 druhů
Cplazi 381 druhů
Dobojživelníci 421 druhů
Eryby 559 druhů

Otázka 9/10

Zařaďte uvedené zdroje do příslušné kategorie:

Aobnovitelné zdoje 1rudy, diamanty
Bobnovitelné zdroje 2vítr, voda
Cneobnovitelné zdroje 3fosilní paliva
Dneobnovitelné zdroje 4sluneční energie, dřevní hmota, ovzduší

Otázka 10/10

Správně pospojujte:

Aprvohory dělíme na 1kambrium, ordovik, silur, devon, karbon, perm
Bdruhohory dělíme na 2paleogén, neogén
Ctřetihory dělíme na 3pleistocén, holocén
Dčtvrtohory dělíme na 4trias, juru, křídu
nahoru

Patička: