Navigace:

Test

Otázka 1/10

Přiřaďte následující biomy k zemím, ve kterých převládají:

Aprales 1Jižní Korea
Blistnatý les 2Omán
Csavana 3Čad
Dpouště a polopouště 4Nikaragua

Otázka 2/10

Dané živočichy přiřaďte do správné oblasti:

Apakůň žíhaný 1Amazonský prales
Bvaran obrovský 2buš Austrálie
Cplejtvák obrovský 3savana Afriky
Dlenochod tříprstý 4Antarktida

Otázka 3/10

K daným jevům v krajině přiřaďte související pojmy:

Avulkanická činnost 1čediče
Bledovcová činnost 2bludné balvany
Cpůsobení zemské přitažlivosti 3sesuvy půdy
Dvrásnění 4příkopové propadliny, příkrovy
Eeolická činnost 5duny, váté písky

Otázka 4/10

Které geologické děje modelující ráz krajiny patří mezi vnější a které mezi vnitřní?

Avnitřní geologické děje 1činnost tekoucích vod
Bvnější geologické děje 2činnost větru
Cvnější geologické děje 3zemská gravitace
Dvnější geologické děje 4zemětřesení

Otázka 5/10

Které organizmy patří mezi producenty, konzumenty a rozkladače?

Aproducent 1bakterie
Bkonzument 2řasy
Crozkladač 3kapr
Dproducent 4leknín

Otázka 6/10

Zařaďte správně do skupin tyto rostliny:

Adivizna velkokvětá 1léčivá rostlina
Bkonvalinka vonná 2jedovatá rostlina
Crmen rolní 3plevelná rostlina

Otázka 7/10

Jaký je výkon u jednotlivých typů elektráren v ČR?

Atepelné 122 %
Bjaderné 212 %
Cvodní 366 %

Otázka 8/10

Správně přiřaďte:

ARamapithecus 1první předchůdce člověka z období před 14 - 13 miliony lety
BHomo habilis 2člověk vzpřímený, který zhruba před 500 tisíci lety objevil sílu ohně
CHomo erectus 3člověk zručný, který žil v Africe před asi 2 - 1,6 miliony lety

Otázka 9/10

Zařaďte uvedené abiotické faktory do odpovídajících skupin:

Aklimatické faktory 1srážky, světlo, teplo
Bedafické faktory 2orientace svahu, reliéf
Ctopografické faktory 3obsah živin v půdě, pH půdy

Otázka 10/10

Správně pospojujte:

Aprvohory dělíme na 1kambrium, ordovik, silur, devon, karbon, perm
Bdruhohory dělíme na 2paleogén, neogén
Ctřetihory dělíme na 3trias, juru, křídu
Dčtvrtohory dělíme na 4pleistocén, holocén
nahoru

Patička: