Navigace:

Správci vodních toků

Starost o vodní toky stát rozdělil mezi tzv. správce vodních toků. Těmi bývají u velkých řek podniky povodí, u potoků v zemědělské krajině Zemědělská vodohospodářská správa, v lesích pak Lesy ČR nebo jiný vlastník lesů, ve městech to mohu být městské úřady. Správci vodního toku ukládá zákon, jak má o něj pečovat. Když se koryto ucpe odplavenou chatou, nařizuje její odstranění přímo zákon. Kácení stromů podél toků ale dělají správci často ve své režii – zákon jen nařizuje udržovat břehové porosty v dobrém stavu. Podobně je to i s bagrováním koryt, nebo naopak jejich revitalizacemi – záleží na přístupu konkrétních lidí.

Obrázky ke kapitole 'Správci vodních toků':

Odborná správa vodních toků Odborná správa vodních toků - detail do nového okna
Zdroj: MZe, MŽP
Kdo má ve správě kolik tisíc kilometrů toků z tabulky zjistíte snadno. Kdo se stará o konkrétní potok či řeku se však hledá obtížněji a opět je nejlepší oslovit obecní úřad.

Soubory ke kapitole 'Správci vodních toků':

Zpráva o stavu vodního hospodářství v ČR 2006Zdroj: MZe, MŽP pdf Podrobnější informace najdete v publikaci Ministerstva zemědělství a Ministerstva životního prostředí.
4.16 MB

Externí odkazy kapitoly 'Správci vodních toků':

Vodní toky ve správě hlavního města Prahy - externí odkaz Další zajímavé odkazy Zdroj: MHMP
Povodí Vltavy, s.p. - externí odkaz Další zajímavé odkazy Zdroj: Povodí Vltavy, s.p.
Povodí Labe, s.p. - externí odkaz Další zajímavé odkazy Zdroj: Povodí Labe, s.p.
Povodí Ohře, s.p. - externí odkaz Další zajímavé odkazy Zdroj: Povodí Ohře, s.p.
Povodí Moravy, s.p. - externí odkaz Další zajímavé odkazy Zdroj: Povodí Moravy, s.p.
Povodí Odry, s.p. - externí odkaz Další zajímavé odkazy Zdroj: Povodí Odry, s.p.
Lesy ČR, s.p. - externí odkaz Další zajímavé odkazy Zdroj: Lesy ČR, s.p.
Zemědělská vodohospodářská správa - externí odkaz Další zajímavé odkazy Zdroj: ZVHS

Patička: