Navigace:

Plavební cesty v ČR

Hlavní plavební cestu v ČR představuje dolní část řek Labe a Vltava. Velké říční lodě tak mohou doplout například z Hamburku až do Prahy. Největší využití měla Labská vodní cesta v době, kdy se vozilo po Labi uhlí do elektrárny Chvaletice. V současné době se velmi intenzivně využívá Vltava v Praze pro rekreační lodě a objem nákladní dopravy klesá. Na Moravě tvoří funkční vodní cestu pro menší lodě tzv. Baťův kanál. Již několik století se uvažuje o vybudování průplavu Dunaj-Odra-Labe nebo i o propojení Vltavy a Dunaje. Kvůli příliš kopcovitému terénu a nákladnosti stavby projekt zůstal jen ve stádiu plánů.

Externí odkazy kapitoly 'Plavební cesty v ČR':

Labsko-Vltavský Dopravní Informační Systém - externí odkaz Další zajímavé odkazy Zdroj: ŘVC ČR Přehledná mapa vodních cest. Na tomto serveru naleznete i další informace týkající se říční dopravy.

Patička: