Navigace:

Sucha

Opačným extrémem než povodeň je dlouhotrvající sucho. Sucho přichází nenápadně a některé jeho důsledky (jako třeba vysychání pramenů a studní závislých na hladině podzemní vody) se projeví až za dlouho. Pozvolna klesá množství vláhy v hlubších vrstvách půdy. I výška hladiny v řekách klesá postupně a po běžném dešti se nemusí hned zvýšit. Před povodní můžeme utéct, ale sucho si nás najde. Spolu se suchem přichází riziko požárů. Roky postižené velkým suchem mají i své zvláštní zprávy o velkém suchu. Naše země netrpí extrémními suchy často, klima je u nás mírné – to se ale může změnit vlivem klimatické změny. Proto je potřeba zacházet s vodou šetrně a zadržovat ji vhodnými opatřeními v krajině (mokřady, přírodě blízké toky s tůňkami a jezírky apod.) co nejdéle.
audemars piguet replica watches

Externí odkazy kapitoly 'Sucha':

On-line monitoring sucha - externí odkaz Další zajímavé odkazy Zdroj: ČHMÚ Vyberte "Měřená vlhkost půdy pod travnatým povrchem ve vrstvě 11-50 cm". Pro dobré znázornění významnějšího deště za posledních 14 dní zvolte odkaz "Vypočtená suma efektivních srážek" (nezahrnuje malé deštíčky, co se hned vypaří).
Sucho 2003 - externí odkaz Další zajímavé odkazy Zdroj: ČHMÚ Příklad zprávy o hodnocení sucha - obsahuje mnoho mapek, grafů a údajů o srážkách, teplotách apod. Na stránkách ČHMÚ můžete zkusit najít i údaje o aktuálním suchu.
Informace o klimatu - externí odkaz Další zajímavé odkazy Zdroj: ČHMÚ Čísly nabitá stránka ČHMÚ – zkuste například přehlednou mapku "Roční úhrny srážek", která ukazuje, jaké jsou na různých místech ČR průměrné srážky.

Patička: