Navigace:

Příčiny

Za hlavní oblast nepříznivého lidského působení na životní prostředí se považuje především spalování fosilních paliv na výrobu elektrické energie, vytápění a dopravu, a s tím související produkce oxidu uhličitého, který je jedním ze zásadních skleníkových plynů. Lidská činnost se ale projevuje i v rostoucí koncentraci aerosolů a prachových částic ve vzduchu. Nepříznivý vliv má také stále intenzivnější využívání půdy pro zemědělství, odlesňování a odvodňování velkých území, zejména v tropických oblastech.

Soubory ke kapitole 'Příčiny':

Stanovisko Akademie věd ČRZdroj: ČHMÚ pdf Stanovisko Komise pro životní prostředí AV ČR k diskusi o klimatických změnách.
107 kB

Podčlánky kapitoly 'Příčiny':

Patička: