Navigace:

Jak znečištěný vzduch škodí lidskému zdraví?

Znečištění ovzduší je jedním z faktorů, který významně ovlivňuje lidské zdraví. Zdrojem informací o vlivu znečištěného ovzduší na lidské zdraví jsou tzv. epidemiologické studie. Nalezení jednoznačné informace o vlivu konkrétních látek není však jednoduché kvůli spolupůsobení dalších vlivů. Např. v ovzduší se vyskytuje více škodlivých látek najednou, důležitý je i aktuální zdravotní stav člověka, jeho věk a životní styl. Za tzv. citlivé skupiny obyvatel jsou považovány děti, těhotné ženy, starší lidé, astmatici, alergici a lidé s onemocněním dýchací a cévní soustavy. Většímu vlivu znečištěného ovzduší se vystavují i lidé s problematickým životním stylem (kuřáci, lidé se špatnými stravovacími návyky či lidé vystavení silnému stresu).

Podčlánky kapitoly 'Jak znečištěný vzduch škodí lidskému zdraví?':

Patička: