Navigace:

Znečištění POPs

POPs z anglického Persistent Organic Pollutants (český překlad perzistentní organické látky) označují skupinu organických látek vyrobených člověkem, které se v přírodě nerozkládají a mají schopnost dlouhodobě setrvávat v prostředí. Jedná se v naprosté většině o látky jedovaté, způsobující různé hormonální poruchy nebo rakovinné bujení. Nejznámější zástupci jsou dioxiny, furany nebo polychlorované bifenyly.

Podčlánky kapitoly 'Znečištění POPs':

Patička: