Navigace:

Co s tím můžeme dělat?

Vzhledem k tomu, že ovlivnění klimatu probíhá na globální úrovni, je samozřejmě nutné klimatické změny řešit na mezinárodní úrovni. Příklady mezinárodní spolupráce jsou například Kjótský nebo Montrealský protokol, nebo připravovaný nástupce smlouvy z Kjótó, který má být podepsán v Kodani. Je ale třeba, abychom tento problém považovali i za svůj vlastní a snažili se přispět například úsporami, nebo dodržováním pravidel udržitelného rozvoje.

Externí odkazy kapitoly 'Co s tím můžeme dělat?':

Základní koncepční dokumenty a aktivity města v oblasti ochrany ovzduší - externí odkaz Další zajímavé odkazy Zdroj: MHMP

Podčlánky kapitoly 'Co s tím můžeme dělat?':

Patička: