Navigace:

Jak srážky dělíme?

Základní dělení srážek je podle toho, zda padají z oblohy - to jsou srážky vertikální, nebo vznikají kondenzací nebo mrznutím přímo na povrchu země - těm říkáme srážky horizontální. Dále je možné srážky podle skupenství vody na kapalné (déšť, mrholení), pevné (sníh, kroupy) a smíšené.

Podčlánky kapitoly 'Jak srážky dělíme?':

Patička: